Huisartsenpraktijk Dr. Pulinckx

Coronavirus Covid-19


In het algemeen belang worden de richtlijnen voor bezoek aan het kabinet aangepast:


- Afspraken kunnen enkel nog gemaakt worden na telefonisch overleg met de dokter ! 

- De agenda wordt dus tijdelijk gesloten voor zelfgebruik door patiënten. 

- Uw dokter blijft beschikbaar en is Uw eerste aanspreekpunt ! 

- U kan mij steeds bereiken via de telefoonnummers 059/280142 en 059/801428

- Indien dit toch niet lukt kan U in noodgeval een mail sturen naar moc.oohay@xkcnilup.rd

- De dokter blijft 24/24 bereikbaar, ook in het weekend.

- Houd er rekening mee dat een goed uitgeruste dokter in het belang is van iedereen.

- Probeer dus zoveel mogelijk Uw vragen te stellen tussen 8u 's morgens en 19u 's avonds, en tijdens de week.

- Bereid U gesprek voor en blijf concreet

- Houd er rekening mee dat door het grote aantal telefoons de wachttijd kan oplopen


Indien U een afspraak krijgt om naar het kabinet te komen, respecteer dan zeker volgende richtlijnen:


- Gelieve pas zeer kort voor het uur van Uw geplande afspraak het kabinet te betreden.

- Vermijd zo dat U onnodig lang in de wachtzaal moet zitten!

- Uw afspraak is persoonlijk. Breng dus geen extra patiënten mee.

- Worden er extra mensen ziek die ook een consultatie wensen? Bel dan om Uw afspraak te herplannen!

- Indien U toch te vroeg bent wacht dan in de wagen of doe een kleine wandeling.

- Wacht zeker niet in de inkom van het gebouw!

- Het streefdoel is om enkel de te behandelen patiënten in het kabinet toe te laten, tenzij strikt noodzakelijk! 

- Minderjarigen mogen door 1 volwassen begeleider vergezeld worden.


Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen, gelieve deze dus strikt te respecteren!


mvg,

Dr.Pulinckx Rob


Coronavirus Covid-19


Geachte Patiënten,


Gelieve onderstaande richtlijnen strikt te respecteren!


Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

- Blijf thuis.

- Bel je huisarts en vermeld je symptomen.

- Kom niet naar de wachtzaal zonder voorafgaand overleg!

Je huisarts bepaalt via telefonisch consult de best passende zorg voor Uw individueel probleem !


U kan mij steeds bereiken op het nummer 059/801428 of 059/280142

Indien U de stemcomputer hoort drukt U op 1 voor nederlands en daarna op 2 om met mij in verbinding gesteld te worden.

Op basis van ons gesprek zal dan de best passende zorg voorzien worden!


Hoogachtend

Dr. Pulinckx


Instroom nieuwe patiënten.

De praktijk kan helaas niet alle aanvragen om patiënt te worden aanvaarden.

Dit teneinde de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen.

Elke nieuwe aanvraag dient telefonisch te gebeuren op weekdagen tussen 14u30 en 17u30 op het telefoonnummer 059/80.14.28

Elke aanvraag zal individueel behandeld worden.

Met dank voor Uw begrip,

Dr. Rob Pulinckx

Algemene drukte in kabinet.

De toegenomen drukte in het kabinet is U wellicht ook opgevallen. Dit is een algemeen gegeven in Oostende. Hierbij maakten een aantal onder U de opmerking dat de agenda op sommige dagen al heel vroeg op de dag gevuld is. Ik stel dat samen met U vast. Het is belangrijk dat U - indien mogelijk - Uw afspraak tijdig inplant. Echter bij dringende gevallen mag U steeds telefonisch contact opnemen met Uw dokter om Uw probleem te bespreken. Er wordt dan gezocht naar de meest passende oplossing voor alle partijen.

Dr. Rob Pulinckx