De dokter is afwezig van 03/04/2021 tem 18/04/2021

Le médecin est absent du 03/04/2021 au 18/04/2021 inclus


De vervangers, les remplaçants:


Oostende :

Huisartsenpraktijk De Dam

059/70.17.16 

Kerklaan 19, 8400 Oostende


Bredene : 

Huisartsenpraktijk Groenendijk

059/33.06.98

Groenendijkstraat 27, 8450 Bredene


Gelieve enkel in uiterste nood huisbezoeken aan te vragen en U zoveel mogelijk zelf naar de dokter te begeven op afspraak.

Bedankt voor Uw begrip.

Tijdens het weekend,tussen 19u en 07u gelieve te bellen naar de medische wachtdienst

Pendant le weekend, et entre 19h et 07h veuillez téléphonez au service de garde

059/70.97.98