De dokter is afwezig van 10/08/2019 tem 18/08/2019

Le médecin est absent du 10/08/2019 au 18/08/2019 inclus


De vervangers, les remplaçants:


Dr. D. Zanders - Dr. C. Verburgh - Dr. K. Lansweert

059/70.17.16 

Kerklaan 19, 8400 Oostende


Dr. J. Stubbe

059/70.62.73

Elisabethlaan 407, 8400 Oostende


Gelieve enkel in uiterste nood huisbezoeken aan te vragen en U zoveel mogelijk zelf naar de dokter te begeven op afspraak.

Bedankt voor Uw begrip.

Tijdens het weekend,tussen 19u en 07u gelieve te bellen naar de medische wachtdienst

Pendant le weekend, et entre 19h et 07h veuillez téléphonez au service de garde

059/70.97.98


patiënten met inlog problemen

gepost op donderdag 16 mei 2013

Patiënten die reeds gekend zijn in de praktijk maar die problemen ondervinden 
om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de web-site mogen een 
nieuw profiel aanmaken en ter validering aanbieden.

telefoonverkeer

gepost op zaterdag 8 november 2014

Geachte patiënten,

teneinde de dienstverlening te optimaliseren worden een aantal nieuwe richtlijnen ingevoerd betreffende het telefoonverkeer.

1. Huisbezoeken.

Deze worden het best aangevraagd voor 9u30 's morgens.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor die patiënten die zich werkelijk niet zelf kunnen verplaatsen naar de praktijk.

In de mate van het mogelijke wordt iedereen verzocht zich naar het kabinet te begeven!

2. Afspraken maken.

hiervoor gebruikt U 3 mogelijke kanalen:

  •  de afsprakenlijn 059 / 280 142 en U volgt de stemcomputer
  •  internet: www.dokterpulinckx.be 
  • smartphone applicatie : domein =  dokterpulinckx.be

enkel indien U op geen enkele van deze drie manieren tot een oplossing kan komen kan U de dokter zelf hiervoor opbellen tussen 14u30 en 17u30 

op het nummer 059 / 80 14 28

3. Rechtstreeks met de dokter spreken.

Tussen 14u30 en 17u30 kan U de dokter elke dag persoonlijk bereiken op het vaste telefoonnummer 059 / 80 14 28.

Waarvoor kan U de dokter dan bellen:

  • resultaten van Uw labo (U zult een voorstel van datum krijgen waarop U mag bellen op het moment van de bloedafname)
  • resultaten van een uitgevoerd onderzoek
  • uitzonderlijke bijstand bij het maken van een afspraak

voor dringende gevallen belt U via de afsprakenlijn 059/ 280 142 en drukt op mogelijkheid 2 "om met de dokter in verbinding gesteld te worden". dit gaat dan enkel over SPOEDGENEESKUNDIGE PROBLEMEN.

Dr. Pulinckx